Geovõrgud on sünteetilised võrgutaolised materjalid, mis koosnevad omavahel seotud paralleelsetest lamedatest ribadest, millede vahel olevad avaused peavad olema piisavalt suured, et tagada haakumine ümbritseva pinnase või kivimaterjaliga. Tänu sellele lukustuvad täitematerjali terad efektiivselt võrgu avadesse. Geovõrgud võtavad vastu pingeid nii piki- kui ristisuunas ja neid kasutatakse pinnase struktuuri tugevdamiseks täites samaaegselt ka pinnasekihte üksteisest eraldavat rolli. Võimaldavad kasutada ehitustegevuseks ka halvemate omadustega pinnaseid. Võrgud jagunevad pinnase-, asfaldi- ja dreenvõrkudeks.

 

Rakenduskohad:

  • Autoteede ja raudteede aluspinnaste tugevdamiseks
  • Rajatiste vundamendite tugevdamiseks
  • Järskude nõlvade ja tammide tugevdamiseks
  • Tugiseinte ankurdamiseks
  • Asfaltkatete tugevdamiseks (asfaldivõrgud)

 

Pinnasevõrkude eesmärk on suurendada konstruktsiooni tugevust, võimaldades vastu võtta dünaamilist koormust ja pikendades rajatise kasutusiga. Ebaühtlaste vajumite eskaleerumise vältimiseks on pinnasevõrgud efektiivne lahendus stabiliseerida ja rajada monoliitne vastupidav süsteem. Toimib armeerimisel efektiivsemalt kui kootud geotekstiil.

 

Asfaldivõrkude eesmärk on takistada eelkõige vanas asfaltkattes olevate pragude taas ilmumist uude ülekattesse sõltumata sellest, mis põhjusel kattedefektid on tekkinud. Asfaldivõrgud ei tõsta tee kandevõimet vaid armeerivad, hajutades koormust ja pingeid ning toimides teatud juhtudel ka veetõkkena (komposiidina koos bituumeniga immutatud geotekstiiliga). Võrgud on väikese venivuse ja suure tõmbetugevusega, seega võimaldavad edukalt sillata ja siduda ühtseks lokaalseid võrkpragudega kohti, pikendades nii perioodi, millal peaks ette võtma tee põhjalikuma remondi.  Kasutatakse ka uute katete ehitusel, katete laiendamisel ja rasketes ilmastikuoludes, harvemal juhul parklate ja spordirajatiste ehitusel.

 

Toodete täpsema kirjelduse, tehniliste näitajate ja mõõtmete osas palun võtke ühendust.

 

Teised tooted