Geotekstiilid on kõige suurem geosünteetide rühm sisaldades filterkangaid, tugevduskangaid ja kolmemõõtmelisi erosioonikaitsematte. Geotekstiile kasutatakse peamiselt ehitamisel nõrkadele pinnastele, kus on eesmärk takistada loodusliku pinnase ja ehitusel kasutatavate pinnaste segunemist, aga ka parandada pinnase kandevõimet (paraneb erinevate materjalide ühtsus ja funktsioneerimine). Geotekstiilidel on kõige rohkem erinevaid toimeomadusi ja seepärast on need leidnud kõige laialdasemalt rakendust. See praktiline, mitmekülgne materjal muudab ehitamise odavamaks ja pikendab konstruktsioonide kasutusiga. Tekstiil on keskkonnasõbralik, vastupidav ja lihtsalt paigaldatav. Geotekstiilid transporditakse objektile kaitseümbrises rullidena. Tulenevalt polümeeride UV-kiirguse kartlikkusest tuleb geotekstiilid ladustada varjulistes kohtades ja pakkematerjali sees. Jaotatakse nende tootmistehnoloogia järgi kootud ja mittekootud geotekstiilideks.

Viastark OÜ tootevalikus on olemas kõik geotekstiilid, mis vastavad NorGeoSpec´i
klassifikatsioonisüsteemi profiilidele 1-5.

 

Kootud geotekstiilidel on kõrged tugevusomadused ja väike venivus. Kasutatakse enamasti pinnaste ja kivimaterjalide armeerimiseks ja nende kihtide eraldamiseks. Polümeerkiudude tiheda nõeltöötluse tõttu kudumis on kootud tekstiilide veeläbilaskvusomadused piiratud. Tooted sobivad tugevdamiseks eelkõige lokaalsete nõrkade alade või tühimike ületamiseks.

 

Mittekootud geotekstiilid on polüpropüleenist valmistatud, nõel- ja termiliselt töödeldud vastupidavad filterkangad, mis takistavad erinevate irdpinnaste omavahelist segunemist. Sobivad eraldamiseks ja filtreerimiseks, mitte armeerimiseks või stabiliseerimiseks. Nende efekt seisneb eri omadustega materjalide segunemise takistamisel.

 

Põhiomadused:

 • Eraldamise ülesanne on vältida erinevate pinnasekihtide segunemist nii ehituse ajal kui ka peale seda. Antud juhul säilib ja paraneb erinevate materjalide funktsioneerimine ja ühtsus. Suureneb kandevõime, väheneb külmakerkest tulenevate kahjustuste oht ja säilib dreenimisvõimekus. 
 • Tugevdamise ehk armeerimise ülesanne on parandada pinnase mehaanilisi omadusi. Kui geotekstiil on paigaldatud armeerimise eesmärgiga, siis tema peamine ülesanne ongi ära hoida potentsiaalseid deformatsioone pinnastes. Efektiivseks armeerimisfunktsiooniks ja defektide vältimiseks on vaja võrdlemisi suure tõmbetugevuse ja seejuures väikese venivusega geosünteeti.
 • Filtreerimise ülesanne on lasta endast läbi vajaliku hulga vedelikke, pidades seejuures kinni pinnaseosakesed. Kangas laseb läbi vedeliku, vältides samas peenosiste liikumist.
 • Drenaaži ülesanne on juhtida vett mööda oma tasapinda ja seda nimetatakse tasapinnaliseks vooluks ehk dreenimiseks mööda oma tasapinda. Kasutatakse näiteks üldehituses vundamentide vastas dreenimaks vett seinast eemale.
 • Mehaanilise kaitsmise ülesanne on kaitsefunktsioon, leevendades ja hajutades pingeid ning kaitstes pindu väliste kahjustuste eest. Nt prügilates paigaldatakse põhjavee kaitseks kaks kootud geotekstiili ümber geomembraani, et vältida selle kahjustumist.

 

Rakenduskohad:

 • Teedeehitus
 • Sillaehitus
 • Üldehitus
 • Raudtee-ehitus
 • Hüdroehitus
 • Tunneliehitus
 • Prügilad
 • Torujuhtmed
 • Spordiväljakud
 • Aiad

 

Toodete täpsema kirjelduse, tehniliste näitajate ja mõõtmete osas palun võtke ühendust.

 

Teised tooted